Zloraba potnih stroškov

Pravilna navedba prebivališča s katerega delavec prihaja na delo, je pomembna pri povračilu stroškov za prevoz na delo in z dela. Zloraba tega je izterjava neupravičenih izplačil ter morebitni kazenski postopek zaradi goljufije.

Zloraba potnih stroškov

Detektiv pridobi vse dokaze in dejstva, ki so potrebna za zavarovanje vaše pravne koristi. Delavca je potrebno osebno zaznavat in dejansko ugotoviti, od kje prihaja v službo in iz službe. Pri tem se uporabi tudi fotoaparat, če je nujno potrebno za zavarovanje dokazov. V kolikor delavec ne obvesti delodajalca o spremembi prebivališča in pride do neupravičenega izplačevanja potnih stroškov, je mogoče opredeliti kot kršitev obveznega obveščanja in prepoved škodljivega ravnanja. Po končanem nadzoru se združijo vse relevantne informacije v kredibilno poročilo, ki je podlaga za kasnejše urgiranje.