Zasebna tožba

Zaradi teže dokazljivosti kaznivih dejanj, ki se preganjajo na zasebno tožbo, vam s svojimi upravičenji priskrbimo potrebno dokazno gradivo.

Zasebna tožba

V takšnih primerih pridobivamo informacije o kaznivih dejanjih, ki se preganjajo na zasebno tožbo ter o njihovih storilcih. Z zbiranjem informacij od oseb, iz javno dostopnih virov in osebno zaznavo ter uporabo tehničnih sredstev, vam pridobimo dokazna gradiva in dejstva za nadaljnjo ukrepanje.

Takšna kazniva dejanja npr. so

  • razžalitev,
  • obrekovanje
  • žaljiva obdolžitev
  • opravljanje,
  • očitanje kaznivega dejanja z namenom zaničevanja,
  • javna objava kaznivih dejanj zoper čast in dobro ime.