Pogosto zastavljena vprašanja

Poiščite odgovore na vaša vprašanja

Detektivske storitve so kompleksne rešitve tako za pravne in fizične osebe. K zadevi je potrebno pristopiti celovito in strokovno, saj le na tak način lahko naročniku rešimo problem optimalno. Ker ljudje po naravi ne želimo izpostavljati svojih problemov in želimo polno mero diskretnosti, Vam posredujemo odgovore na najbolj pogosta vprašanja.

V naši dejavnosti skoraj ni meja. Najpogostejša dela za pravne osebe so kontrole bolniške odsotnosti, nadzori bolniške odsotnosti, alkotesti, vročanja pisanj in konkurenčne prepovedi. Najpogostejša dela za fizične osebe so preverjanje zvestobe partnerja, dedovanja in dolžniki.

Vse pridobljene informacije in vsa poročila so maksimalno tajna in označeno s poslovno skrivnostjo. V ta namen se temu primerno shranjujejo in varujejo.

Cena je odvisna od kompleksnosti primera. V večini primerov se z naročnikom dogovorimo za paketno ponudbo, kjer se dogovori za število detektivskih ur po vnaprej določenih cenah.

Po Zakonu o detektivski dejavnosti uporabljamo tehnična sredstva, med katere sodi tudi fotoaparat, ko je to nujno potrebno za zavarovanje dokazov. V večini primerov se izkaže, da je ravno fotoaparat ključni element pri predstavitvi dokazov.

To lahko zmanjšate s kontrolo bolniške odsotnosti, kjer obiščemo delavca na domu in opravimo razgovor. V večini primerov se je pokazalo, da se je s kontinuiranimi kontrolami število bolniških staležev zmanjšalo.

V kolikor obstaja sum na zlorabo bolniške, potem je nadzor bolniške odsotnosti edina prava rešitev. Z operativnim delom ter fotoaparatom vam priskrbimo dokaze in dejstva, ki jih boste potrebovali za kasnejše ukrepanje. V večini primerov ugotovimo kršitve delavca.

Namesto vas opravimo uspešno vročitev v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih in Zakonu o pravdnem postopku. Z nami boste pridobili izpolnjeno vročilnico in dokazno gradivo za kasnejše morebitno dokazovanje v postopku

V tem primeru gre za nespoštovanje konkurenčne prepovedi in razlog vsaj za izredno odpoved. Priskrbimo vam vse dokaze in zapišemo vsa dejstva, tudi z uporabo fotoaparata. Na tak način boste imeli preskrbljeno dokazno gradivo.

S svojimi upravičenji pomagamo z zbiranjem dejstev tako, da ovržemo ali potrdimo vaš sum. Pri tem je potrebno pričakovati vsak rezultat, saj se je že iz prakse pokazalo, da v večini primerov potrdimo ta sum.

Pokličite nas
ali pa nam