Pogodbene kršitve

Če delavec krši pogodbene in druge obveznosti je lahko to primer izredne odpovedi.

Pogodbene kršitve

Za morebitne kršitve pogodbenih obveznosti detektiv pridobiva informacije o dokaznem gradivu in dejstvih, da se zavaruje vaš pravni interes. Prav tako uporabimo fotoaparat, če je to potrebno za zavarovanje dokazov. Vse relevantne informacije združimo v kredibilno poročilo, ki je podlaga za kasnejše urgiranje.