Nezvestoba partnerja

Detektiv za vas ugotavlja dejstva, če vas partner vara ter na tak način potrdi ali ovrže vaš sum.

Preverjanje zvestobe/nezvestobe

Navadno se ne konča samo pri nezvestobi oz. varanju ampak pride do ločitve in s tem delitvijo premoženja ter skrbništvom nad otrokom. Vse pridobljene informacije, ki jih pridobimo, so lahko kasneje ključnega pomena v morebitnem ločitvenem postopku ali postopku prenehanju zunajzakonske skupnosti, predvsem pri delitvi premoženja.

Naša naloga je tudi najti in evidentirati skrito premoženje partnerja, da se lahko kasneje pravično razdeli. Že v času nezvestobe lahko partner, ki vara, postopno odtujuje premoženje in vam na tak način povzroča poleg nematerialne škode še materialno škodo. Pri tem bomo uporabili različne vpoglede v evidenco, zbirali informacije in uporabili tudi tehnično sredstvo, če bo to potrebno za zavarovanje dokazov. Vse pridobljene informacije in dokazna gradiva bodo združena v končno kredibilno poročilo, ki bo lahko podlaga za kasnejše ukrepanje.

Če starši ne živijo ali ne bodo več živeli skupaj, se morajo sporazumeti o varstvu in vzgoji skupnih otrok. V takšnem primeru vam pomagamo z zbiranjem dokaznega gradiva in vseh dejstev, ki bodo potrebna, da se varstvo in vzgoja otroka v ločitvenem procesu dodeli pravemu staršu.