Ne/premoženjska škoda

Če vam neznani storilec povzroča materialno škodo na vašem premoženju ali pa psihične in duševne bolečine, vam detektiv lahko pomaga.

Premoženjska in nepremoženjska škoda

Z zbiranjem informacij od oseb in uporabo tehničnih sredstev ter osebno zaznavo, priskrbimo vso potrebno dokazno gradivo in vsa dejstva, ki so lahko podlaga za odškodninski postopek.

Najpogostejši primeri:

  • poškodbe na hiši, vikendu,
  • poškodbe na avtomobilu,
  • zavarovalniški primeri,
  • duševne bolečine.