Nadzor bolniške

Ob sumu, da delavec zlorablja bolniško odsotnost, je nadzor bolniške odsotnosti prava in edina rešitev. Z nadzorom bolniške odsotnosti delavca se dejansko ugotovi, kaj delavec počne in kje se giba v času bolniškega staleža.

Nadzor bolniške odsotnosti

Nadzor bolniške je kompleksna zadeva, zato se pred pričetkom sestavi načrt nadzora in pridobi vse relevantne informacije o delavcu. Pridobi se tudi režim gibanja od osebnega in/ali pristojnega zdravnika, kjer zdravnik lastnoročno izpolni in podpiše prilagojen obrazec, iz katerega je transparentno, kaj lahko delavec počne oz. kje se lahko giba v času bolniške odsotnosti. Na podlagi pridobljenega režima gibanja in drugih informacij, detektiv z nadzorom bolniške odsotnosti za vas priskrbi vso potrebno dokazno gradivo in vsa dejstva, ki so podlaga za morebitno kasnejše urgiranje. Pri nadzoru se uporabi tudi tehnično sredstvo – fotoaparat, kadar je to nujno potrebno za zavarovanje dokazov. Po končanem nadzoru se za vas pripravi kredibilno poročilo v vsemi relevantnimi informacijami in dokaznimi fotografijami.

Največkrat ugotovljene kršitve pri nadzoru bolniške odsotnosti so:

  • nespoštovanje zdravnikovih navodil,
  • odhod iz kraja svojega bivanja,
  • pridobitno delo.