Kontrola bolniške

Kontrola bolniške odsotnosti z detektivom je edina pravno – formalna preventivna metoda za zmanjševanje absentizma in izboljšanje reorganizacijo dela.

Kontrola bolniške odsotnosti

Kontrola bolniške se opravi z obiskom na domu delavca, kjer se z njim opravi razgovor. Hkrati delavec izpolni prilagojen obrazec, od katerega dobi en izvod delavec in en izvod delodajalec. Na tem obrazcu so vsa ključna in zakonsko dovoljena vprašanja, ki jih potrebujete za nadaljnjo urgiranje. Po končani kontroli bolniške odsotnosti je narejeno strokovno poročilo z vsemi kredibilnimi podatki.

Namen kontrole bolniške je zmanjševanje bolniških dni pri delavcih, ki to izkoriščajo. Absentizem namreč za sabo potegne tudi reorganizacijo dela, saj je potrebno za vsakega delavca najti alternativo v času njegove bolniške odsotnosti. Prav tako pa tudi to izkoriščanje bolniške daje sodelavcem v timu napačen signal, saj si začnejo to izkoriščanje interpretirati kot nekaj dovoljenega.

Kontrola bolniške z detektivom NI laična kontrola, saj mi nismo laični kontrolorji. Samo in izključno detektiv ima zakonsko podlago za kontrolo bolniške z osebno zaznavo, zbiranjem informacij in vpogledom v evidence.