Konkurenčna prepoved

Če delavec brez vašega soglasja opravlja za svoj ali tuj račun posle, ki sodijo v vašo dejavnost, potem je detektiv prava rešitev.

Konkurenčna prepoved

Velikokrat pride do napačne interpretacije konkurenčne prepovedi in konkurenčne klavzule. Najlažje je to dvoje ločiti po časovnem okviru, in sicer konkurenčna prepoved traja v času delovnega razmerja, konkurenčna klavzula pa po prekinitvi delovnega razmerja, ob seveda dodatnih pogojih.

Tako pri konkurenčni prepovedi kot pri konkurenčni klavzuli, detektiv operativno osebno zaznava delavca na terenu in ga fotografira, če je to potrebno za zavarovanje dokazov. Obstajajo tudi druge možnosti, odvisno predvsem od tega, v kateri dejavnosti je delavec. Vso dokazno gradivo detektiv zapiše v poročilo z vsemi fotografijami, ki je podlaga za kasnejše urgiranje.