Detektivske storitve

V tej kategoriji se nahajajo prispevki za pravne osebe oz. podjetja.

Alkotest

Detektiv s kalibriranim alkotestom Drager 6820 preverja alkoholiziranost delavcev na delovnem mestu, saj se v primeru, če delodajalec ne odstrani iz delovnega mesta alkoholiziranega delavca, kaznuje z globo od 2.000 EUR – 40.000 EUR.

Zloraba potnih stroškov

Pravilna navedba prebivališča s katerega delavec prihaja na delo, je pomembna pri povračilu stroškov za prevoz na delo in z dela. Zloraba tega je izterjava neupravičenih izplačil ter morebitni kazenski postopek zaradi goljufije.

Nadzor bolniške

Ob sumu, da delavec zlorablja bolniško odsotnost, je nadzor bolniške odsotnosti prava in edina rešitev. Z nadzorom bolniške odsotnosti delavca se dejansko ugotovi, kaj delavec počne in kje se giba v času bolniškega staleža.