Žan Jug

Nadzor bolniške

Ob sumu, da delavec zlorablja bolniško odsotnost, je nadzor bolniške odsotnosti prava in edina rešitev. Z nadzorom bolniške odsotnosti delavca se dejansko ugotovi, kaj delavec počne in kje se giba v času bolniškega staleža.