Alkotest

Detektiv s kalibriranim alkotestom Drager 6820 preverja alkoholiziranost delavcev na delovnem mestu, saj se v primeru, če delodajalec ne odstrani iz delovnega mesta alkoholiziranega delavca, kaznuje z globo od 2.000 EUR – 40.000 EUR.

Alkoholiziranost na delovnem mestu​

Delodajalec mora zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu, zato mora izvesti ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja vseh delavcev ter drugih navzočih pri delovnem procesu. Z globo od 2.000 EUR – 40.000 EUR se kaznuje prekršek delodajalca, ki ne odstrani iz delovnega mesta delavca, ki je delal ali pa je bil na delovnem mestu pod vplivom alkohola (ZVZD-1).

Poleg predvidene globe lahko pride tudi do druge materialne škoda s strani alkoholiziranega delavca. Da ne pride do nepotrebnih visokih finančnih izdatkov je smiselno, da se preizkus alkoholiziranosti opravlja kontinuirano v intervalih. Detektiv odredi preizkus alkoholiziranosti z zapisnikom, od katerega en izvod dobi delavec in en izvod delodajalec. Po končanem preizkusu se zapiše še kredibilno poročilo z vsemi relevantnimi informacijami, ki so podlaga za nadaljnjo urgiranje.
Alkoholiziran delavec lahko postane v kolektivu kar problematičen, saj se lahko kaj hitro tega “nalezejo” tudi ostali v kolektivu. Okoli 148.000 prebivalcev RS čezmerno pije alkohol (NIJZ). Delavci s problemi z alkoholom 16-krat pogosteje izostanejo z dela, prav tako so 3,5-krat pogosteje udeleženi v poškodbah pri delu. Delovna učinkovitost delavca se zaradi problema z alkoholom zmanjša za prib. 25 %, posledično se zmanjša količina in kakovost opravljenega dela, nastane gospodarska škoda in poslabšajo se odnosi na delovnem mestu ter v podjetju (Karlovšek in Kolšek 2012).